Ökad risk för laglig avlyssning

Nästan alla medborgare använder sociala medier eller applikationer för att kommunicera på nätet. Detta har underlättat livet för många människor. Samtidigt har vissa etiska frågor diskuterats i de politiska rummen. Vem ska egentligen få tillgång till de diskussioner som borde stanna mellan fyra ögon?

Krasst sett kan man tycka att privata diskussioner bör vara just privata. Som vi nämnde tidigare använder dock majoriteten av landets befolkning kommunikationssystem på nätet, ofta genom sociala medier. Detta innebär i praktiken att vissa diskussioner kommer behandla olagliga ämnen.

Staten vill givetvis kunna beivra brott. De använder sig av flera metoder för detta ändamål. En metod innefattar avlyssning, både vad gäller text och telefonsamtal. Samtidigt måste vissa juridiska aspekter vara uppfyllda för att de ska ha tillåtelse till att genomföra avlyssning.

Som privatperson kan man ibland känna sig hjälplös inför detta. Man vill givetvis kunna ha sina konversationer utan att behöva bli avlyssnad. Det finns dock vissa applikationer som utlovar detta. De använder sig av krypterade system som är svåra eller nästintill omöjliga att bryta för en tredje part.

En del människor anser däremot att detta inte ska vara nödvändigt. Alla kommunikationssystem bör vara säkra samt förhindra att myndigheterna kan höra det man säger. Om man misstänker att man har blivit avlyssnad kan man ta hjälp av jurister eller advokater.

Du kan också lära dig mer om hur juridiken fungerar. På så sätt kan du själv avgöra om polis eller myndigheter har begått ett övertramp. Detta ger dig verktygen för att själv kunna styra över ditt liv. Satsa på en utbildning hos RiVe. Du kommer få lära dig flera användbara lagar och begrepp.

När får myndigheter ägna sig åt avlyssning?

Inom ramen för en förundersökning får myndigheterna ägna sig åt denna verksamhet. Ett antal olika kriterier ska dock vara uppfyllda för att det ska vara lagligt. Detta inkluderar exempelvis brottets omfattning. Man får komma ihåg att detta är en integritetskränkande åtgärd som inte kan användas för brott med väldigt lågt straffvärde.

Många människor verkar dock tro att detta är ett nytt fenomen. Vi vet däremot att polisen ägnat sig åt detta under en lång tid. Ett exempel är på 1980-talet när polisen försökte hitta Olof Palmes baneman. 

Det är enkelt att tro att den teknik som används för avlyssning är helt ny, vilket inte är fallet som vi har beskrivit ovan. Men det måste väl ligga något i dessa tankebanor?

Man bör givetvis vara medveten om att dagens informationssamhälle har gjort det enklare att avlyssna någon. Vi har tillgång till både data och teknik som gör det enklare att ta reda på vad en person egentligen pratar om på nätet.

Detta väcker dock både frågor och orosmoln. När saker och ting är enkla att genomföra blir det också enklare att ta ett beslut om avlyssning. På 1980-talet var det ett stort projekt som krävde mycket resurser. Idag behöver polisen förmodligen inte avsätta allt för mycket resurser för att utföra spårning och avlysning.

Debatten i samhället gällande detta fenomen kommer förmodligen växa sig större i framtiden. Människor tenderar att vara mer medvetna om denna problematik och vad den kan göra med vår integritet. I grund och botten måste man bilda opinion kring dessa frågor för att åstadkomma förändring.

Många gånger behöver vi hjälp av jurister och advokater för att åstadkomma förändring. Du kan alltid lita på Rive Juridiska Byrå AB. Det är en av många byråer som har god kunskap inom specifika områden av lagboken. Expertkunskap är alltid viktigt när man försöker bilda opinion. 

Framtidsutsikter 

Lagen om avlyssning ska uppdateras enligt Sveriges Television. Detta går i linje med vad vi redan har beskrivit i den här artikeln. Det verkar som att utvecklingen är på väg åt ett håll där avlyssning kommer bli en vedertagen metod för att bekämpa brottslighet.

Vi måste fråga oss om varför man valt denna inriktning? En anledning är förmodligen den organiserade brottsligheten som har haft stora konsekvenser för samhället. Om man kan stoppa grova brott kanske medlen helgar ändamålen.

Det är samtidigt en fråga om rättssäkerhet. Personer kan bli felaktigt avlyssnade på grund av familjeband eller tillfälliga kontakter med kriminella. Jurister och advokater skulle förmodligen se med ett kritiskt öga på detta. Staten kan inte anta att vissa människor är kriminella.

Ett annat perspektiv är resurserna som krävs för att stoppa brott. Vi har redan nämnt att det förmodligen krävdes fler resurser för att avlyssna någon på 1900-talet. Det krävs också resurser för att genomföra denna typ av aktivitet på 2000-talet, även om det är enklare med dagens teknologi.

Avlyssning kan med andra ord spara på resurser till andra områden. Vi läser ofta om att polismyndigheten är under hård press samt saknar personal. Det är med andra ord av största vikt att kunna spara på resurser där det är möjligt.

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att två sidor ställs mot varandra. Myndigheterna som vill stoppa brott, helst med så lite resurser som möjligt. På andra sidan finner vi medborgarna och deras integritet. Detta kanske främst gäller människor som inte kan försvara sig på samma sätt som tjänstemän med maktpositioner.

Återigen måste vi däremot lyfta den organiserade brottsligheten som tenderar att öka i omfattning. Kanske är avlyssning ett nödvändigt ont under en begränsad tidsperiod. Det får däremot inte ske på godtyckliga grunder. Detta kan nämligen skapa orättvisor i samhället för vissa folkgrupper. 

Informationstjänster på nätet

Computer Sweden skriver om hur Allabolag får ny konkurrens. Det finns människor som anser att dessa plattformar ägnar sig åt informationskränkande verksamhet. Samtidigt får man komma ihåg att man redovisar för offentliga uppgifter, vilket är lagligt enligt den svenska grundlagen.

För några år sedan lanserades en informationstjänst som hänger ut människor som har blivit dömda i domstol. Denna tjänst blev hårt kritiserad och man ifrågasatte om det var lagligt. Med tiden har dock denna typ av tjänst blivit accepterad av stora delar av befolkningen.

Vi får helt enkelt leva med att vi har ett stort mått av yttrandefrihet i detta land. Detta har inte bara fördelar. Nackdelarna kan inkludera att man får se sina uppgifter på diverse olika internetsidor, även om man tycker att de bör vara sekretessbelagda.