Hur du skyddar dig mot sjukdomar

I dagens läge är alla medvetna om riskerna med virus. Till och med små barn känner till vikten av att tvätta händerna och sprita sig med jämna mellanrum. Runt om i världen så går de till skolan med ansiktsmask och du får inte ta bussen om du inte har den på dig heller. Det är uppenbart att du måste skydda dig mot smitta. Men nu är det ju inte bara pandemier som är farliga. Varje dag så lever du i riskzonen.

En stor fara är föroreningar av olika slag. Det är speciellt synbart när du bor i en storstad. Då blir både huden och hemmet smutsiga varje dag, du kan riktigt se att det inte är så bra. Men ibland kan det största problemet vara det som inte syns med blotta ögat. Som din innemiljö, både hemma och på jobbet. På sina håll andas du in både det ena och det andra. För det mesta är det inte farligt, men ibland går det riktigt illa.

Luften du andas

Många sjukdomar sprids genom luften. De har gjort undersökningar och experiment för att se hur länge de stannar kvar, de små partiklarna som är osynliga. Och det kan naturligtvis variera. Men det visar hur viktigt det är att se på vilken sorts luft du har i de lokaler du vistas i. Du kan få effektiv sanering i bl.a. Linköping.

Anlita någon som kommer och mäter halterna av olika substanser. Det är ett snabbt sätt att få veta vad du andas in för något. De kan se på hur väl luften cirkulerar och om du har några mögelsporer någonstans. Det kan nämligen bli något riktigt farligt. Många har fått allergier och luftrörsproblem bara för att de andats in mögel. När du får in mögel måste du antingen sanera eller flytta.

Ta hand om problemet

Den goda nyheten är att du kan göra något åt det. Det går att sanera om du redan fått in fukt och mögel. Och det är ganska enkelt att förebygga att problemet någonsin uppstår. Ett tips är att kontrollera alla dina utrymmen med jämna mellanrum. Speciellt då kallvindar och liknande ställen där det är lättare för problemen att börja. God ventilation är viktig för att inte sprida smitta. 

Bara en sådan sak som att vädra ut hemmet kan vara till hjälp. Sedan kan du installera olika ventiler och system för att luften ska cirkulera på ett naturligt sätt. Du vill ju också kunna behålla värmen, speciellt under vinterhalvåret. Utan att behöva andas instängd och farlig luft.

Så likaväl som du spritar händerna när du går in i en butik så är det bra att se över innemiljön i de lokaler du vistas i. Ta det inte för givet att allting är som det ska bara för att du inte ser något. Skydda dig mot sjukdomar genom att vara uppmärksam. Dels med det du kan göra själv men också genom att bjuda in experterna att se över ditt hus.