E-juice ska i bästa fall vara ekologisk

Framtiden för vape juice i Sverige har länge sett ljus ut. Denna estimering kan dock komma att förändras. Myndigheterna i USA planerar nämligen en ny lag som ställer högre krav på återförsäljare. Denna lag innebär att varje enskild återförsäljare måste granska sina produkter på egen hand. I bästa fall bör innehållet vara ekologiskt samt sakna potentiellt hälsofarliga ämnen.  

Under 2020 planerade man att införa dessa krav gällande smaksatt e-juice. Man kom dock att blåsa av detta projekt. Vad detta beror på vet man inte med säkerhet. Det kan ha att göra med pandemin och dess konsekvenser för företagare. Det skulle inte direkt vara populärt att införa ett lagförslag som kostar mycket pengar i en tid när många entreprenörer går på knäna.

Men vad innebär dessa nya krav i praktiken? Återförsäljare av e-juice måste genomföra en professionell testning av produkterna som de avser sälja. Detta innebär att man måste skicka produkterna till ett labb. Det är sedan upp till labbet att ta reda på det exakta innehållet. Tyvärr är deras arbete inte gratis och myndigheterna kommer inte betala. Det är i stället upp till varje enskild tillverkare att betala för proverna.

Man måste sedan fylla i en officiell ansökning om att få sälja produkterna. Även detta skulle ha kostat pengar. Sammanfattningsvis kan man säga att det hade varit en mycket dyr process. Man skulle kunna säga att det hade varit nästintill omöjligt för småföretagare att genomföra dessa test. Det kostar helt enkelt för mycket pengar.

Med facit i hand vet vi dock att detta aldrig blev av. Lagförslaget utgör dock ett ständigt orosmoln på grund av att det inte verkar som att man helt har blåst av idéen. I slutet av dagen vill alla människor att e-juicen är säker att använda. Man kan dock tycka att det borde räcka med ett kollektivt test för att säkerställa detta.     

Är det bara smaksatt e-juice som kan bli föremål för nya lagar?

Sverige och Europa kan ta efter USA när det kommer till smaksatt e-juice. Detta är dock svårt att spekulera om i dessa tider. Som vi tidigare har sagt kommer regeringarna runt om i världen vara försiktiga med att införa åtgärder som försvårar livet för företagarna.

När det gäller Sverige måste vi också förtydliga att vår lagstiftning inom detta område går hand i hand med EU-kommissionen. Det är i grund och botten upp till dem att stifta vägledande lagar.

Så varför är det just smaksatt e-juice som man fokuserar på? Man skulle krasst sett kunna säga att dessa produkter är mer sannolika att innehålla ämnen som kan vara farliga för oss. Om du läser på innehållsförteckningen så märker du snabbt att de bland annat innehåller sötningsmedel.

Man kan dock fråga sig varför detta är anmärkningsvärt? Det finns massor av produkter som innehåller just sötningsmedel på den europeiska marknaden. En anledning är dock att e-cigaretternas eventuella negativa konsekvenser för människokroppen inte har kunnat uteslutas.

Anledningen till detta är enkel. Produkterna är så pass nya att man inte har kunnat genomföra studier på personer som har rökt under många år. Man har endast kunnat testa produkterna för att se vilka eventuella konsekvenser de på sikt kan ha på människokroppen.

Samtidigt har det kommit rapporter om människor som har fått skador av e-juice. Det är dock inte enkelt att fastställa var dessa skador kommer ifrån. Det kan exempelvis handla om människor som rökte e-juice under tidiga 2000-talet, när det inte riktigt fanns några restriktioner på vad e-juice får innehålla.

Idag finns det en större kontrollapparat som kan testa de produkter som en återförsäljare avser sälja på den europeiska marknaden. Om man tvingar återförsäljare att testa varje enskild produkt på egen hand riskerar många att gå i konkurs. 

Vikten av att välja seriösa återförsäljare

Vapenation har ett  stort urval av varumärken. De har varit i branschen tillräckligt länge för att säkerställa att deras produktutbud är av högsta kvalitet. Det är viktigt att välja en seriös återförsäljare som inte bara köper in billiga produkter för att sedan kunna sälja dem dyrt.

Detta är ett stort problem inom alla branscher. Frågan ställs dock på sin spets när det gäller livsmedel och annat som människor faktiskt konsumerar. I dessa fall vill man alltid vara säker på att man inte råkat köpt något som kan vara farligt, speciellt när det kommer till sötningsmedel och nikotin.