Få fotfäste inom teknologin

Teknologin har tagit över våra liv. Detta har varit ett faktum i mer än ett decennium. Man skulle kunna säga att svenskarna redan är medvetna om detta. Vår regering förstod tidigt att IT-sektorn skulle ta över stora delar av samhället. Svenskarna kunde därför ta del av subventionerade datorer och lättillgängliga bredbandstjänster.

Hur kan vi se att teknologin har tagit över vårt samhälle? Google ger dig goda insikter till detta. Människor söker nämligen på allehanda spörsmål på Google. Man skulle nästan kunna säga att man hellre vänder sig till internet än professionella yrkesutövare.

Under 2000-talet blev datorerna enormt populära. Alla människor ville ha en dator i hemmet. Vi började skapa webbaserade tjänster som förenklade våra liv. Under 2010-talet tog denna marknad ett nytt viktigt steg. Svenskarna gick över till att surfa med mobilerna istället, speciellt på fritiden. Många företag fick därför tänka om när de tog fram deras tjänsteutbud.

Så hur får man egentligen fotfäste inom denna teknologiska värld? Ibland tar vi för givet att alla människor vet hur man använder IT-tjänster. Om man frågar banktjänstemän blir man dock snabbt varse om att så inte är fallet. De får hela tiden hjälpa sina kunder med att använda Bank-ID och andra tekniska lösningar.

Faktum är nog att man blir bättre på att använda IT-tjänster genom att nyttja IT-tjänster. Du kan exempelvis söka på Youtube om du vill lära dig något nytt. Det finns enormt många kreatörer som är redo att visa dig hur något går till. Lägg därtill att många av dessa kreatörer är väldigt pedagogiska.

Det finns dessutom massvis med nischbaserade webbplatser som endast pratar om ett visst ämne, klicka här för mer information.

Hur teknologin påverkar företagare

Det kan vara nog så svårt som privatperson. Man kan dock hävda att det är ännu svårare för företagen. De måste nämligen lära sig att behärska vissa IT-lösningar och annat för att kunna bedriva deras verksamhet. Som tur är finns det hjälp att få.

Många kommuner bistår med tips och råd till företagare som vill implementera något nytt. Det finns dessutom många privata företag som erbjuder utbildningar. Detta kostar dock pengar. Få fotfäste i teknologin med bra företagslån.

I grund och botten kan man dock tycka att det är samhällets ansvar att bistå företagarna med hjälp. Sverige mår bra av att företagen går bra och att människor har jobb att gå till. Du har kanske råd att starta eget med eller utan företagslån om du är politiker. Läs debatten i Göteborgs-Posten. Det är dock inte lika enkelt om du inte är politiker samt om du inte har de rätta kontakterna.

Allt detta sammantaget skapar en negativ bild över teknologin. Man får dock inte glömma att den finns till hands för att hjälpa oss. Ibland kan det vara svårt att se hur teknologin ska hjälpa oss. När vi väl har börjat använda en viss tjänst inser vi dock hur effektivt det är. Låt oss bara ta Bank-ID och dess mobilapplikationer. Med en enda inloggning kan vi nå nästan alla myndigheter på nolltid.