Gör ditt enskilda avlopp mer miljövänligt

I Sverige har runt tio procent av hushållen enskilt avlopp. Framför allt är det utanför detaljplanerade områden som enskilda avlopp är vanligast. Tyvärr är fortfarande många anläggning ineffektiva och omoderna. Det bidrar till bland annat utsläpp av fosfor och kväve i naturen.

Är du osäker på om din anläggning håller måttet eller behöver åtgärdas ska du kontakta miljökontoret i din kommun. Det finns många regler kring enskilda avlopp men olika kommuner kan ha olika krav.

Åtgärda avloppet och bidra till bättre natur

Genom att modernisera kan du förbättra reningen av avloppsvatten. Det kan vara att installera moderna avloppspumpar som är speciellt framtagna till enskilda avlopp. Ibland går det även att minska utsläpp av fosfor genom att installera ett fosforfilter. Det alternativet är främst användbart om du har en trekammarbrunn med markbädd.

Eftersom enskilda avlopp är ett stort miljöproblem runt om i Sverige räknas varje förbättring. Bor du nära sjöar och vattendrag är det extra viktigt att se över effektiviteten. Alla har inte möjlighet att koppla upp sig på kommunalt vatten-och avlopp som ofta är bäst ur miljösynpunkt. Däremot om du bor i ett grannskap där flera har enskilda avlopp går det att gå samma för att hitta gemensamma lösningar.

Minireningsverk som alternativ

Förutom avloppspumpar och fosforfilter finns det även effektiva och moderna minireningsverk som bidrar till bättre miljö. För att hitta rätt alternativ är det ofta bäst att prata med en fackman. Minireningsverk har samma egenskaper som större reningsverk. Det innebär att du även behöver genomföra service och tillsyn regelbundet. Den görs alltid av en fackman för att vara säker på att den fungerar som den ska.

För dig som vill undvika kemikalier finns det även bioreningsverk. Då behöver du inte tillsätta några kemikalier. Vattnet renas istället genom mikroorganismer eller med vattenväxter.

Vilket alternativ som är bäst kan ofta en fackman informera om. Minireningsverk och bioreningsverk kan även vara ett alternativ om ni är flera som vill gå samman för att förbättra miljön.